Tańczące Maluchy na Bemowie 2

Warsztaty taneczne dla dzieci i dorosłych na Bemowie !!! Projekt finansowany przez m.st. Warszawy – Dzielnica Bemowo.

Wstęp darmowy !! – obowiązują zapisy

Głównym celem zajęć jest ćwiczenie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej za pośrednictwem tańca, który pobudza i przygotowuje ciało. Przez zabawy muzyczno-ruchowe dzieci poznają możliwości swojego ciała i uczą się kreatywnie spędzać czas z rodzicami. Dzieci razem z rodzicami ćwiczą, tańczą poznają podstawowe ruchy oraz kroki różnorodnych tańców.

Proste układy choreograficzne dzieci będą ćwiczyć razem z rodzicami!!!! Pod czas zajęć mile widziane jest zaangażowanie dwójki rodziców.
W czasie warsztatów poznamy proste rozgrzewki ruchowe, dzieci i rodzice nauczą się prostych układów choreograficznych i elementów tańca z zakresu hip-hopu, latino, tańca ludowego i disco.

Na koniec zajęć zobaczymy efekty pracy uczestników pod czas końcowego pokazu, który przygotuje Anna Głogowska.

Na zajęciach minimalna liczba rodzin to 8 – maksymalna 15.
Na zajęcia obowiązują zapisy m.in. przez maila zapisy@kulturalnedzieci.pl

Ilość miejsc ograniczona – zajęcia darmowe dla uczestników.
Ilość zajęć jednej grupy to 10 spotkań po ok. 60 minut

Miejsce spotkań „Dwa Jelonki” ul. Powstańców Śląskich 44

Grupa I 10:00 -11:00

Grupa II 11:00- 12:00

Grupa III 12:00-13:00

Daty spotkań:

29.09, 19.10, 26.10, 27.10, 2.11, 3.11, 10.11, 16.11, 17.11, 24.11

Zajęcia prowadzone są dla dzieci i rodziców – integracyjne

Regulamin Warsztatów Tańczące Maluchy na Bemowie

 1. Organizatorem warsztatów jest Fundacja Kulturalne Dzieci Waw Pl z siedzibą w Warszawie.
 2. Udział w zajęciach/ warsztatach mogą brać osoby, które wcześniej zapisały się na adres zapisy@kulturalnedzieci.pl.
  Uczestniczyć mogą również osoby, które przyjdą na warsztaty, gdy będą jeszcze wolne miejsca.
 3. Warsztaty są przeznaczone dla uczestników od 4/5 do 10 roku życia pod opieką rodziców/opiekunów prawnych.
 4. Zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883
  uczestnicy warsztatów wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych
  (w tym wykorzystanie zdjęć z warsztatów i głównie pokazu) przez Fundację Kulturalne Dzieci Waw Pl i Dzielnicę Bemowo m.st. Warszawy.
 5. Wszystkie informacje dotyczące warsztatów podane są na podstronie projektu www.kulturalnedzieci.pl.
 6. Wysyłając mail z formularzem, uczestnik akceptuje ten regulamin.
 7. Zajęcia odbywają się według grafiku opublikowanego na stronie www.kulturalnedzieci.pl oraz w miejscu podanym na stronie – Dwa Jelonki ul. Powstańców Śląskich 44
 8. Uczestnictwo w wydarzeniu jest wielorazowe z wyrażeniem zgody na wykorzystanie zdjęć z warsztatów i pokazu do celów promocji Fundacji Kulturalne Dzieci Waw Pl oraz Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
 9. Fundacja Kulturalne Dzieci Waw Pl oraz jej pracownicy/prowadzący zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki w trakcie warsztatów. Wszystkie dzieci są pod opieką rodziców/opiekunów prawnych.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie pełnoletnich uczestników warsztatów oraz następstwa z niego wynikające, w tym chwilowy lub stały uszczerbek na zdrowiu.
 11. Podsumowaniem warsztatów jest pokaz dla szerszej publiczności ostatniego dnia zajęć.
 12. Każde dziecko na koniec zajęć pod czas pokazu otrzyma dyplom oraz nagrodę.
 13. Administratorem danych osobowych zawartych w kartach zgłoszenia jest Fundacja Kulturalne Dzieci WAW PL w Warszawie. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu i adresu email zawarte w formularzu zgłoszenia przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia i organizacji Warsztatów
  Podanie przez uczestników przedmiotowych danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Grze. Każdy uczestnik prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych i są chronione przed nieuprawnionym dostępem do nich osób nieuprawnionych. Jeśli uczestnik uzna, że jego dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, ma możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony danych. Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora danych są dokumentowane w postaci fotorelacji. Zdjęcia, które w myśl Art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.) nie stanowią rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronach www lub przekazywane mediom. Dane osobowe osób biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez Administratora danych, a zwłaszcza osób nagrodzonych w zakresie ich imienia, nazwiska, wizerunku, nazwy miejscowości lub nazwy szkoły, nazwy klubu mogą być publikowane na stronach www Administratora danych lub przekazane mediom za zgodą opiekunów prawnych wyróżnianych uczestników.